top of page

Autobedrijf TURBO MOTORS BV bedankt u voor uw interesse in onze producten/diensten en uw bezoek aan onze website.
 

Gebruik
De op deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
Gebruik van deze website dat andere internetgebruikers, het functioneren van deze website en/of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid
TURBO MOTORS BV tracht correcte en volledige informatie aan te bieden. Toch zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is onmogelijk om fouten uit te sluiten of daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
TURBO MOTORS BV is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, materiële of immateriële gevolgschade door bezoek aan deze website.

 

Andere sites
Onze website kan links bevatten naar externe internetsites. Het gebruik van deze hyperlinks is volledig voor eigen risico van de bezoeker. TURBO MOTORS BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

Copyright
TURBO MOTORS BV of de rechthebbende, behoudt alle rechten op de inhoud van deze site, inclusief alle teksten, afbeeldingen, logo’s, software of andere vorm van informatie. De inhoud van deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of op andere wijze openbaar gemaakt te worden. De bezoeker stemt ermee in deze site alleen voor wettige niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

bottom of page